Finanční dar od Lesy ČR

Lesy ČR, poskytly Dennímu stacionáři Klokan, finanční dar na nákup počítačového vybavení ve výši 30 000 Kč. Děkujeme moc za vstřícnost.
 

https://lesycr.cz/

První ročník charitativního běhu pro Klokan - dne 30.9.2018, areál Domova bez bariér

Jsme organizace poskytující služby lidem s mentálním postižením. Celý výtěžek z akce bude použit na zlepšení kvality poskytovaných služeb.
 

Charitativní běh pro Klokan je určen všem věkovým kategoriím a svůj závod tam najdou i lidi s postižením. Hlavní závod na 4 a 8 km je rozdělen na chlapce a děvčata do 16 let a muže a ženy 17 let a více, startovné hlavního závodu činí 200 Kč, Dětské závody a závody vozíčkářů, jsou rozděleny po kategoriích viz. propozice na adrese http://www.klubklokanek.eu/klokan/Dokumenty/, dětské závody a závod vozíčkářů jsou zdarma.

Po celou dobu konání akce připravujeme i drobné soutěže a výrobní dílny pro děti. Veškeré informace budeme průběžně doplňovat.

Přijďte se pobavit a podpořit dobrou věc těší se na vás kolektiv Denního stacionáře Klokan.

Hodnocené kategorie závodu:

 1. Dětské závody
 • 5 a méně let na trati 50 m chlapci i dívky dohromady
 • 6 a 7 let na trati 60 m chlapci i dívky dohromady
 • 8 a 9 let na trati 100 m chlapci a dívky zvlášť
 • 10 a 11 let na trati 100 m chlapci a dívky zvlášť
 • 12 a 13 let na trati vytyčené v parku Domova bez barier chlapci a dívky zvlášť
 1. Závod vozíčkářů s doprovody po vytyčené trase
 2. Hlavní závod 4 a 8 km
 • Kategorie do 16 let chlapci a dívky zvlášť (start na základě uděleného souhlasu rodičů)
 • Kategorie muži a ženy zvlášť

Časový harmonogram:

9.00 – 9.45 prezence dětských závodů

10.00 – 11.30 start dětských závodů dle kategorií, start závodů vozíčkářů s doprovody

9.45 – 11.00 prezence hlavního závodu

11.30 start závodu na 4 km, časový limit 1 hodina

12.30 start závodu na 8 km, časový limit 2 hodiny

12.00 vyhlášení dětských závodů

13.00 vyhlášení závodu na 4 km

15.00 vyhlášení závodu na 8 km

15.30 ukončení programu

 

První ročník charitativního běhu pro Klokan

Registrační formulář se Vám otevře po kliknutí na tlačítko

Přihlašte se

Sponzoři denního stacionáře Klokan

Tyto firmy nás podporují

Město Hořice

Děkujeme městu Hořice za poskytnutí individuální dotace, prostředky zajistí nákup elektronické časomíry a pohárů za umístění.

Domov bez bariér

Děkujeme Domovu bez bariér za poskytnutí zázemí pro celou akci.

MD Granit

Děkujeme firmě MD Granit za finanční dar na pořízení cílových medailí pro závodníky na hlavních tratích.

Kubištovy Hořické trubičky

Děkujeme firmě Kubištovy Hořičské trubičky za věcný dar, dar bude použit jako odměny pro děti a závodníky.

Novinový Stánek Hátlová Jana

Děkujeme paní Janě Hátlové za poskytnutí finančního daru, prostředky zajistí propagaci celé akce.

Skupina Rebels

Skupina Rebels podporuje běh pro Klokan, zajištěním zájmových sportovních aktivit během dne.

Základní informace:

Druh služby: Denní stacionář

 • Název zařízení: Denní stacionář Klokan o.p.s.
 • Místo poskytování: Hořice, Janderova 436, PSČ 508 01
 • IČO: 024 30 428
 • Zřizovatel : Královehradecký kraj
 • Okamžitá kapacita sociální služby 6 uživatelů z toho max. 3 uživatelé s vysokou mírou podpory.
 • Vysokou mírou podpory se rozumí plná dopomoc při podávání stravy, zajištění osobní hygieny (výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při osobní hygieně), vyžadující více než 30 min podpory na jeden výše uvedený individuální úkon za jeden den.
 • Cílová skupina : osoby s mentálním postižením.

Denní stacionář Klokan o.p.s - vznikl 1.5.2014

Od roku 2018 je zařízení členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Posláním je .......

 • v průběhu dne poskytovat služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožnit v max. možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potencionál, získávat nové dovednosti a smysluplně trávit volný čas.

Dostupnost sociální služby

Pondělí:        7.00 - 16.00
Úterý:            7.00 - 16.00
Středa:          7.00 - 16.00
Čtvrtek:        7.00 - 16.00
Pátek:            7.00 - 11.00 určeno pro jednání se zájemcem o službu, sociální šetření a administraci služby
 

Forma poskytování sociální služby:

 • ambulantní

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu:
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití, včetně zprostředkování ohřátí donesené stravy.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC.
Poskytnutí stravy:
 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.
Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • pracovně výchovná činnost, (zahradní činnosti, keramická dílna),
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, nácvik manipulace s penězi,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • zprostředkování hipoterapie,
 • zprostředkování canisterapie,
 • zprostředkování rehabilitace.
Sociálně terapeutické činnosti:
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • nácvik vaření,
 • nácvik starosti o domácnost,
 • nácvik pohybu po městě.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, podpora v jednání s úřady, podpora v rozhodování.
Ostatní činnosti poskytované externími specialisty (Placené přímo poskytovateli)
 • canisterapie,
 • hippoterapie.

 

Kontaktujte nás

Zde nám můžete poslat své náměty a připomínky