Vítejte na našich stránkách

V naší společnosti je nemálo handicapovaných dětí a mládeže. Protože to tyto postižené děti nemají vůbec lehké, tak jsme se rozhodli zřídit středisko, ve kterém se o tyto děti staráme a snažíme se jim pomoci zvládat jejich nelehký život.

No a protože i děti stárnou a jednou se z nich stanou dospělí lidé, kteří to i nadále budou mít hodně těžké se zapojit do běžného života nás všech, tak se snažíme pomáhat i těm starším, aby i oni se cítili v této společnosti, ne jak nadbyteční a druhořadí občané, ale aby si i oni mohli, i když jen částečně, vychutnat ten život jako takový. Snažíme se je zapojit do běžného života i s jejich velkými omezeními, pomáháme jim překonávat ty obrovské bariérie, jako například neochotu, či až nemožnost tyto postižené zapojit do pracovní výdělečné činnosti a podobné to slasti a strasti, které tyto naše občany potkávají.

Proto hledáme různé cesty jak býti nápomocni v jejich těžkém životním údělu, ať se jedná o sportovní vyžití, kdy tito handicapovaní získávají tak, jak je to zcela běžné i u zdravého člověka, větší hybnost a posilující efekt hybného aparátu, kdy se jim i zlepšuje celkový zdravotní stav, nebo se pak jedná o využití jiných aktivit, jako například běžné domácí práce, či jen využití volného času zábavou a hrou a podobnými aktivitami.

Není to vůbec lehká práce v dnešní době, kdy chybí mnoho terapuetů a jiných odborníků, či jsou velmi drazí, nebo nedostupní pro přílišnou vzdálenost. Peněz se naší společnosti také moc nedostává, takže i to je přitěžující okolností, kdy musíme shánět finance jak se dá, abychom to těm postiženým dětem aspoň nějak ulehčili.

Vždyť ne nadarmo se říká, že podle chování se jak k dětem, tak i k postiženým, nemohoucím a i starým lidem, je znát na jaké úrovni je ta která společnost. Proto nebuďme lhostejní k těmto lidem a snažme se všichni, jak se dá pomoci jim v jejich nelehkém životě.


 

A proč dvoje stránky?

1. 5. 2014 založili členové Klubu Klokánek nový projekt s názvem Denní stacionář Klokan o.p.s. Hořice

Náplní nového projektu je rozšíření a zkvalitnění služeb pro naše postižené klienty, kteří docházejí na naše terapeutické sezení. V Klubu Klokánek tento projekt narážel na vícero překážek, tak proto jsme se rozhodli pro tento nový subjekt. Tímto ovšem nezaniknul náš Klub Klokánek, jen se vlastně rozšířily naše aktivity, tak proto dvoje stránky. Původní Klub Klokánek nadále provozuje činnost kterou vykonával doposud.

Naši partneři