Změny v registraci denního stacionáře Klokan

K 1.7.2019 respektive k 15.7.2019, došlo ke změně v dostupnosti sociální služby a okamžité kapacity sociální služby.
 

Změna v dostupnosti sociální služby. Nově je služba pro klienty dostupná od pondělí do pátku od 7.00 do 18.00 hodin účinné od  1.7. 2019

Změna v okamžité kapacitě sociální služby. Nově je okamžitá kapacita služby 8 uživatelů , z toho max. 4 uživatelé s vysokou mírou podpory učinné od 15.7.2019

Dar studentů, žáků, učitelů a zaměstnanců Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice

Děkujeme za finanční podporu  studentů, žáků, učitelů a zaměstnanců Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice z uspořádané sbírky.

Poslední dárci roku 2019

Posledními dárci  roku 2019 jsou firmy CHOZE s.r.o.  a Jaromír Málek - JAMAL s.r.o.. Moc děkujeme za štědrou podporu.

Základní informace:

Druh služby: Denní stacionář

 • Název zařízení: Denní stacionář Klokan o.p.s.
 • Místo poskytování: Hořice, Janderova 436, PSČ 508 01
 • IČO: 024 30 428
 • Zřizovatel : Královehradecký kraj
 • Okamžitá kapacita sociální služby 8 uživatelů z toho max. 4 uživatelé s vysokou mírou podpory.
 • Vysokou mírou podpory se rozumí plná dopomoc při podávání stravy, zajištění osobní hygieny (výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při osobní hygieně), vyžadující více než 30 min podpory na jeden výše uvedený individuální úkon za jeden den.
 • Cílová skupina : osoby s mentálním postižením.

Denní stacionář Klokan o.p.s - vznikl 1.5.2014

Od roku 2018 je zařízení členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Posláním je .......

 • v průběhu dne poskytovat služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožnit v max. možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potencionál, získávat nové dovednosti a smysluplně trávit volný čas.

Dostupnost sociální služby

Pondělí:        7.00 - 18.00
Úterý:            7.00 - 18.00
Středa:          7.00 - 18.00
Čtvrtek:        7.00 - 18.00
Pátek:            7.00 - 18.00 
 

Forma poskytování sociální služby:

 • ambulantní

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu:
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití, včetně zprostředkování ohřátí donesené stravy.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC.
Poskytnutí stravy:
 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.
Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • pracovně výchovná činnost, (zahradní činnosti, keramická dílna),
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, nácvik manipulace s penězi,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • zprostředkování hipoterapie,
 • zprostředkování canisterapie,
 • zprostředkování rehabilitace.
Sociálně terapeutické činnosti:
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • nácvik vaření,
 • nácvik starosti o domácnost,
 • nácvik pohybu po městě.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, podpora v jednání s úřady, podpora v rozhodování.
Ostatní činnosti poskytované externími specialisty (Placené přímo poskytovateli)
 • canisterapie,
 • hippoterapie.

 

Dar studentů, žáků, učitelů a zaměstnanců Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice


 

Děkujeme studentům, žákům učitelům a zaměstnancům Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice za finanční prostředky z uspořádané sbírky.

Sponzoři denního stacionáře Klokan

Tyto firmy nás podporují

Texla a.s.

Děkujeme společnosti Texla a.s. za sponzorský dar na nákup vánočních dárku pro naše klienty

applemix.cz

Děkujeme firmě CHOZE s.r.o. zastupující applemix.cz, za peněžní dar.

Město Hořice

Děkujeme městu Hořice za poskytnutí individuální dotace, prostředky zajistí nákup elektronické časomíry a pohárů za umístění.

Domov bez bariér

Děkujeme Domovu bez bariér za poskytnutí zázemí pro celou akci.

MD Granit

Děkujeme firmě MD Granit za finanční dar na pořízení cílových medailí pro závodníky na hlavních tratích.

Kubištovy Hořické trubičky

Děkujeme firmě Kubištovy Hořičské trubičky za věcný dar, dar bude použit jako odměny pro děti a závodníky.

Novinový Stánek Hátlová Jana

Děkujeme paní Janě Hátlové za poskytnutí finančního daru, prostředky zajistí propagaci celé akce.

Skupina Rebels

Skupina Rebels podporuje běh pro Klokan, zajištěním zájmových sportovních aktivit během dne.

Firma Martin Luňák

Děkujeme za ceny do dětských běhů.

KERAMOART

Děkujeme za ceny do dětských běhů.

Petra Karrasová,DiS

Děkujeme za ceny do dětských běhů.

FLOWER POWER

Děkujeme za drobné věcné ceny

Květinářství Fantazie

Děkujeme za květiny pro vítězky závodu.

Klenoty na náměstí Hořice

Děkujeme firmě Klenoty Hořice za věcné dary na běh

DATONA s.r.o.

Děkujeme firmě Datona za podporu běhu pro Klokan

Jaromír Málek-JAMAL s.r.o.

Děkujeme firmě Jaromír Málek-JAMAL s.r.o. za dlouholetou podporu a významný finanční dar v roce 2018.

Etex Hořice spol. s r.o.

Děkujeme firmě Etex za věcné dary na běh

Kontaktujte nás

Zde nám můžete poslat své náměty a připomínky