"Neutíkej sám, pojď pomalu s námi"

 

Denní stacionář Klokan o.p.s.

Janderova 436
508 01 Hořice
IČ: 024 30 428


Číslo účtu: 257340211/0300
klubklokanek@seznam.cz
 mobil: 774 460 888 - 9

 

 

 

Denní stacionář Klokan o.p.s.

Poslání

V průběhu dne poskytovat služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožnit v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potenciál, získávat nové dovednosti a smysluplným způsobem trávit volný čas.

 

 

Denní stacionář pořádá různé akce, na které jste srdečně zváni:

 • -          volnočasové aktivity

  -          vícedenní psycho-rehabilitační pobyty

  -          rehabilitační plavání

  -          kulturní akce  pro veřejnost - Den dětí,  Srandiáda, Lampionový průvod atd..

  -          předvánoční setkání s vánočním vyprávěním, soutěžemi a zábavným programem

  -          maškarní odpoledne

  -          odborné přednášky a semináře

  -          poznávací výlety, exkurze

  -          poradenství nejen v oblastech sociálně-právních

   

  Místní divadelní spolek Kandrdas jsme požádali, aby vytvořil video, které by blíže ukázalo běžnou činnost v Denním stacionáři Klokan o.p.s. v Hořicích. Zde je výsledek.

 

Navštivte  nás také na facebooku